Hypoteční úvery-obchodní zastoupení KB

Výhody hypotéčního úvěru

 • rychlé řešení bytové situace
 • minimální nárok na vlastní kapitál
 • možnost rozložení splátek na delší časové období
 • státní podpora a odečet úroků z daňového základu
 • nízká úroková sazba
 • možnost kombinace se stavebním spořením
 • možnost zareagovat na výhodnou nabídku na trhu nemovitostí

Na co lze hypotéční úvěr použít

 • na koupi nemovitosti (rodinný dům, byt v osob.vlastnictví, pozemky, chaty, chalupy ...)
 • na výstavbu nemovitosti, dostavbu nebo přístavbu
 • na rekonstrukci, modernizaci a opravy (údržba) nemovitosti
 • vypořádání spoluvlastnického podílu nemovitosti
 • splacení dřívějších úvěrů, které byly prokazatelně po.....!!

Podklady potřebné k vyřízení hypotečního úvěru

 • Doklady o příjmu a majetkových poměrech
 • potvrzení o příjmu - průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce
 • u osob, které předkládají daňové přiznání - doklad o zaplacení daně, daňové přiznání
 • doklad o úhradě rozdílu mezi celkovou výši investice a požadovanou výši úvěru

Podklady o nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo

 • výpisy z katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy
 • nabývací titul k nemovitosti osoby uvedené v katastru nemovitostí jako současný vlastník
 • ocenění nemovitostí zpracované smluvním znalcem banky
 • pojistná smlouva o pojištění nemovitostí proti živelním rizikům zpravidla sjednána přímo v bance, není třeba dodávat

Doklady o závazcích a pohledávkách

 • nájemní smlouva
 • potvrzení o sociálních dávkách
 • smlouvy o životních, jiných pojistkách a stavebním spoření
 • smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu

Podklady k předmětu financování

 • Koupě nemovitosti
  • Smlouva, její návrh nebo smlouva a smlouvě budoucí (kupní či jiné o převodu vlastnictví)
 • Stavba či rekonstrukce
  • stavební povolení
  • projektová dokumentace, rozpočet
  • smlouva o dílo, smlouva o výstavbě
  • soupis potřebného materiálu a prací svépomoci
  • časový harmonogram stavby užity na investici do nemovitostí

Podklady potřebné k vyřízení hypotečního úvěru

Doklady o příjmu a majetkových poměrech
 • potvrzení o příjmu - průměrný čistý měsíční příjem za poslední 3 měsíce
 • u osob, které předkládají daňové přiznání - doklad o zaplacení daně, daňové přiznání
 • doklad o úhradě rozdílu mezi celkovou výši investice a požadovanou výši úvěru
Podklady o nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo
 • výpisy z katastru nemovitostí
 • snímek katastrální mapy
 • nabývací titul k nemovitosti osoby uvedené v katastru nemovitostí jako současný vlastník
 • ocenění nemovitostí zpracované smluvním znalcem banky
 • pojistná smlouva o pojištění nemovitostí proti živelním rizikům zpravidla sjednána přímo v bance, není třeba dodávat
Doklady o závazcích a pohledávkách
 • nájemní smlouva
 • potvrzení o sociálních dávkách
 • smlouvy o životních, jiných pojistkách a stavebním spoření
 • smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu
Podklady k předmětu financování
 • Koupě nemovitosti
  • Smlouva, její návrh nebo smlouva a smlouvě budoucí (kupní či jiné o převodu vlastnictví)
 • Stavba či rekonstrukce
  • stavební povolení
  • projektová dokumentace, rozpočet
  • smlouva o dílo, smlouva o výstavbě
  • soupis potřebného materiálu a prací svépomoci
  • časový harmonogram stavby

Rychlý kontakt na RK

Zelená linka
800 313 333

Mobil:+420 777 111 911,
 +420 777 111 991
Tel.:+420 596 633 088
e-mail: rsc@rsc-reality.cz

Nabídnout realitu